Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksemplet uden dynamisk binding -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Metode redefinition og -kombination [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 33 : 41

Fordele ved dynamisk binding 

 

Dynamisk binding i kombination med polymorfi muliggør at Java køretidssystemet kan diskriminere på et objekts type forud for bestemmelse af den metode, som skal anvendes når der sendes en besked til objektet

Efter at et objekt har modtaget en besked taler vi om metodeopslag i objektets klasse

Uden denne mekanisme skulle programmøren selv programmere diskriminationen ud fra objektets type