Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 2 secondsNedarvning - slide 22 : 41

Forhindring af nedarvning i Java 

Det kan undertiden være ønskværdigt at forhindre, at en klasse udvides eller specialiseres

Hvis en klasse angives som final kan vi forhindre at en anden klasse arver fra den

Det er også muligt at angive en metode som final, og derfor forhindre at en enkelt metode redefineres