Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Nedarvning og synlighed i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klassehierarkier [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 22 : 41

Forhindring af nedarvning i Java 

Det kan undertiden være ønskværdigt at forhindre, at en klasse udvides eller specialiseres

Hvis en klasse angives som final kan vi forhindre at en anden klasse arver fra den

Det er også muligt at angive en metode som final, og derfor forhindre at en enkelt metode redefineres