Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Indre statiske klasser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Variationer over eksemplet -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 31 : 33

Indre klasser 

En instans af en indre klasse er et delobjekt af en instans af en ydre klasse

Instansen af den indre klasse har fuld adgang til offentlige og private instans egenskaber af det/de omkringliggende objekter

 

 

Outer.javaKlassen Outer med den indre klasse Inner.