Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Organisering af Liste klasserne med indlejring [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Indlejring af Linkable mv. i LinkedList -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 27 : 28

Indlejring af Linkable i LinkedList 

Kæde-objekterne i en liste struktur, som er instanser af Linkable, er knyttet til en bestemt liste

Kæde-objekterne er irrelevante for klienter af klassen LinkedList

Derfor bør Linkable være en indre klasse i klassen LinkedList

 

public class LinkedList {
  LinkedList instansvariable
  class Linkable {
    Linkable instansvariable
    Linkable metoder
  } 
  LinkedList metoder
}
 

LinkedList.javaKlassen LinkedList med pakke-synlig Linkable som inner class.
 

ListApplication.javaListe applikationen repræsenteret ved klassen ListApplication.
 

Hvis Linkable er privat i LinkedList kan vi ikke anvende Linkable fra liste applikationen