Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  50 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 24 : 33

Objekt-interaktion 

Objekter interagerer med hinanden ved at sende beskeder

En besked til et objekt forårsager aktivering af en metode i objektets klasse

 

Navigate to image seriesEt scenarie hvor et kundeobjekt indsætter 500 kroner i banken.
 

Det er ofte vanskeligt at afgøre i hvilket objekt man skal placere en given funktionalitet 

Skal beskeden gemKonto sendes til enKontoSamling med enKonto som parameter eller
Skal beskeden gemKonto sendes til enKonto med enKontoSamling som parameter
 

 

Placering af funktionalitet på klasser beror på den valgte ansvarsfordeling mellem klasserne

Dette er et emne som tages op i designfasen af udviklingsprocessen