Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Procedurer og parametermekanismer i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udtryk og operatorer i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 27 : 39

Parametermekanismer i Java 

Alle parametre i Java overføres som værdiparametre

Variableparametre understøttes ikke af Java

 

En aktuel værdiparameter kopieres, og kopien bindes til det formelle parameternavn. Den aktuelle parameter kan ikke ændres ved assignment til den formelle parameter

 

 

Værdier af primitive typer overføres som værdiparametre.

Objekter af klassetyper overføres som referenceparametre.