Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 53 secondsDe ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 27 : 39

Parametermekanismer i Java 

Alle parametre i Java overføres som værdiparametre

Variableparametre understøttes ikke af Java

 

En aktuel værdiparameter kopieres, og kopien bindes til det formelle parameternavn. Den aktuelle parameter kan ikke ændres ved assignment til den formelle parameter

 

 

Værdier af primitive typer overføres som værdiparametre.

Objekter af klassetyper overføres som referenceparametre.