Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 36 secondsCollections og streams - slide 20 : 35

Samlinger af statiske metoder 

Pakken java.util indeholder to klasser, Collections og Arrays, som udelukkende organiserer metoder på hhv. Collection objekter og arrays
 

Det vil ikke give mening at instantiere klasserne Collections eller Arrays