Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Arrays [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Karakteristik af arrays -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 2 : 28

Introduktion til arrays 

 

Et array er en ordnet samling af dataelementer.
Alle elementer har samme type.
Elementerne tilgås via et indeks.