Objekt-orienteret Programmering
Introduktion


Dette er hjemmesiden for kurset i Objekt-orienteret Programmering, efteråret 2009.

Kurset forudsætter at de studerende er fortrolig med de basale aspekter af imperativ programmering, og at de studerende har kendskab til Java.

Det primære mål med kurset er at lære objekt-orienteret programmering. Det sekundære mål er at lære programmeringssproget C#. Disse to mål kan dog sjældent adskilles skarpt fra hinanden.

Kursuslitteratur:

Som supplerende litteratur om C# kan anbefales en af bøgerne C# Precisesly eller Essential C# 2.0. Se endvidere den særlige side om supplerende kursuslitteratur.

Undervejs i kurset vil der endvidere blive henvist til on-line materiale om C#.

Detaljer i C#, som modsvarer detaljer C, vil kun blive diskuteret perifert i dette kursus.

Vi vil tilstræbe, at studerende, der følger kurset, vil kunne vælge mellem C# løsninger i Windows og Linux.

Der er følgende hjælpelærer på kurset: Xiufeng Liu (xiliu@cs.aau.dk, 3.1.32) - også kendt som Tommy.

Ved øvelserne vil både Xiufeng Liu og KN forsøge at komme rundt til alle grupper.

Dat1 grupperrum: 3.1.36, 3.1.38, 3.1.57, 3.1.58.

SW3 grupperrum 2.1.32 (med en tompladsstuderende), 2.1.34, 2.1.36, 2.1.38, 2.1.57, 2.1.59


Kurt Nørmark

Genereret: Fredag 12. Februar 2010, 09:23:43
Programmeret af Kurt Nørmark med brug af LAML teknologi
Kurt Nørmarks Hjemmeside
Dat1
SW3