Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: To operatorer knyttet til pointere -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Output parametre - ift. input parametre -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Mere om Funktioner - slide 7 : 21

Output parametre i scanf

Vi kan nu endelig forstå hvordan scanf virker

I særdeleshed hvorfor adresse operatoren & er så vigtig i kald af scanf

#include <stdio.h>

int main(void) {
  double d;
  int i;

  printf("Please enter a double followed by an integer:\n");
  scanf("%lf %d", &d, &i);

  printf("d: %f, i: %d\n", d, i);
    
  return 0;
}

Der overføres to pointere til scanf.

Disse pointere udpeger to pladser i lageret (variable), hvor scanf kan placere de indlæste værdier.