Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Output parametre i scanf -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Eksempel: Rødder i en andengradsligning -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Mere om Funktioner - slide 8 : 21

Output parametre - ift. input parametre
Input parametre sammenlignet med output parametre
 

functions-input-1.c
Funktionen f modtager værdierne af to variable som input - figur til venstre.
functions-input-1-a.c
Samme som ovenfor - sammenfaldende navnet af formelle og aktuelle parametre - intet ændret.
function-input-1-output
Program output.
functions-input-1-b.c
Samme som ovenfor - men vi forsøger at bruge i og j fra main i f.
functions-input-2.c
Funktionen f modtager værdierne af to udtryk som input.
function-input-2-output
Program output.
functions-input-3.c
Funktionen f ændrer på værdierne af de to formelle parametre.
function-input-3-output
Program output.
functions-input-4.c
Funktionen f ændrer på værdierne af de to lokale variable.
functions-output-1.c
En funktion g der modtager to pointere til variable som input - med henblik på tilbageføring af output - figur til højre.
function-output-1
Program output.
functions-output-2-wrong.c
En funktion g der modtager to pointere til udtryk som input - Giver ikke mening.
functions-output-2-a-wrong.c
Der udføres pointer aritmetik på pointerne - usikkert og uden god mening.
functions-output-2-a-wrong-output
Program output.
functions-output-3.c
Tilbageføring af output fra g med scanf.
functions-output-3-output
Program input og output.