Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Eksempel: Rodsøgning (1) -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Forskellige problemer med input parametre og returværdi -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Funktioner - slide 25 : 30

Eksempel: Rodsøgning (2)
/* Precondition: The signs of f(a) and f(b) are different */
double findRootBetween(double a, double b){
 double l = a, u = b;
 while (!isSmallNumber(f(middleOf(l,u)))){ 
  if(sameSign(f(middleOf(l,u)), f(u)))
   u = middleOf(l,u);
  else 
   l = middleOf(l,u);
 }
 return middleOf(l,u);
} 
root.c
Funktionerne sameSign, middleOf og isSmallNumber.
root.c
Hele rodsøgningsprogrammet.

Funktionen findRootBetween bør også modtage funktionen f som input - side om side med intervallet [a,b]