Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Regler for overførsel af værdiparametre i C -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Eksempel: Rodsøgning (2) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Funktioner - slide 24 : 30

Eksempel: Rodsøgning (1)
Enhver kontinuert funktion f, som har en negativ værdi i l og en positiv værdi i u (eller omvendt) vil have mindst én rod r mellem l og u.
 

Ved at indsnævre intervallet [l, u], og ved hele tiden at holde roden mellem l og u, kan vi hurtigt finde frem til en værdi r for hvilken f(r) = 0.

Eksemplet svarer til bogens 'case study' side 298-306.

Rodsøgning i en kontinuert funktion