Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Beregning af sammensatte udtryk -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Associering af operatorer -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til programmering i C - slide 21 : 38

Prioritering af operatorer

En simplificeret operator prioriterings tabel med de mest anvendte operatorer.

Udtryk som bruger operatorer fra et højt niveau beregnes før udtryk med operatorer fra et lavere niveau.

Niveau Operatorer
14 +unary      -unary
13 *      /      %
12 +      -
10 <      <=      >      >=
9 ==      !=
5 &&
4 ||