Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Udtryk -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Prioritering af operatorer -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til programmering i C - slide 20 : 38

Beregning af sammensatte udtryk
Problemstilling: Hvordan fortolkes udtryk som er sammensat af adskillige operatorer og operander?
C prioriterer operatorer i 15 forskellige niveauer. Men det er også muligt - og ofte nødvendigt - at sætte parenteser omkring deludtryk