Programmering i Java 

Repitition og reeksamen

Der vil blive afholdt repititions kursus mandag (10/8) og tirsdag (11/8) fra kl 8:45 til 12:30 i Auditorium 2.
Reeksamen vil blive en intern skriftlig 48 timers hjemmeopgave bedømt bestået/ikke bestået.

Eksamensopgaven vil blive udsendt på mail onsdag d. 12/8 kl 12:00 af Karina Bundgaard og skal afleveres igen på mail fredag d. 14/8 kl 12:00 på mail til både ulrik@cs.aau.dk og karina@tnb.aau.dk.


Eksamen:

Eksamen vil blive en intern skriftlig 48 timers hjemmeopgave bedømt bestået/ikke bestået.

Eksamensopgaven vil blive udsendt på mail onsdag d. 24/6 kl 12:00 af Karina Bundgaard og skal afleveres igen på mail fredag d. 26/6 kl 12:00 på mail til både ulrik@cs.aau.dk og karina@tnb.aau.dk.


Opgaven kan også downloades her i form af to dokumenter:

Beskrivelse af opgaven
Java fil der skal ændres og returneres


KursusgangDatoKl.LokaleEmneLitteraturRessourcer
111/210:15Aud. 1Introduktion: Overblik og opsætning af IDE.
Compilering og eksekvering af Hello World eksempel.
Afsnit 1.1 - 1.5 og 2.6Video introduction til Eclipse
slides1.pdf
exercises
218/210:15Aud. 1Datatyper, variable, udtryk, assignmentsAfsnit 2.1 – 2.5 slides2.pdf
exercises
325/210:15Aud. 1while, for, if-else og switch Afsnit 3.1 – 3.6 slides3.pdf
exercises
4Bemærk: Tirsdag 10/38:15Bemærk: A309Try catch, Applets and "Black Boxes"Afsnit 3.7 – 3.8, 4.0 - 4.3 slides4.pdf
exercises
518/38:15Aud. 1De ikke objekt-orienterede dele af Java og opsummeringAfsnit 4.4 – 4.5slides5.pdf
exercises
625/38:15Aud. 1Objekt-orienteret programmering i JavaAfsnit 5.1 – 5.4slides6.pdf
exercises
examples
71/48:15Aud. 1NedarvningAfsnit 5.5 – 5.7slides7.pdf
exercises
examples
88/48:15Aud. 1Array og listerAfsnit 7.1 – 7.3slides8.pdf
exercises
915/48:15Bemærk: Aud. 3Søgning og sorteringAfsnit 7.4 – 7.5slides9.pdf
exercises
Sorting Demo
10Bemærk: Torsdag d. 30/48:15Bemærk: Aud. 2RekursionAfsnit 9.1slides10.pdf
exercises
examples

Introduktion:

Dette er hjemmesiden for kurset i Java programmering, foråret 2009.
Kurset starter onsdag den 15. februar kl. 08.15 hvor der vil der være øvelser i jeres grupperum. Fra kl. 10:15 vil der være forelæsning i Aud. 1. Ved hver lektion vil der være øvelser før forelæsningen.

Formål:

At give de studerende kendskab til datalogiske grundbegreber og principper samt at give de studerende en teoretisk og praktisk forståelse af programmering.

Forudsætninger:

Ingen (evt. C-programmering fra efterårssemestret)

Indhold:

Introduktion til Java programmeringssproget.
Introduktion til tilhørende IDE (Integrated Development Environment) (Dansk: Udviklings miljø).
Grundlæggende programmeringsbegreber: Data og kontrolstrukturer.
Abstraktioner: metoder, objekter og klasser.
Problemløsning ved brug af rekursion.
Introduktion til udvalgte dele af Java biblioteket.

Lærebog:

Kurset vil benytte sig af følgende lærebog:
Introduction to Programming Using Java, Fifth Edition, David J. Eck.
Bogen er en "free on-line html textbook", og kan også downloades (Se bunden af siden Introduction to Programming Using Java).

Java ressourcer:

Vi benytter JDK 6 som Java platform. Vi vil hovedsageligt benytte eclipse
Hvis I i forvejen bruger et andet Java udviklings miljø så er i velkomne til at fortsætte med dette.

Ekstra litteratur

To andre ressourcer til at forstå Java programmeringssproget.
javabog.dk: En gratis on-line Java bog på dansk
Java Precisely: A reference style precise overview of Java 5.0

Undervisere:

Forelæser: Ulrik Nyman
Hjælpelærer: Morten Dahl

Kursus oversigt:

De slides og øvelser der ses her er de samme som fra sidste år. De vil løbende blive lettere opdateret før hver kursusgang.

Der er opgaveregning fra 8:15 til 10:00 før hver forelæsning. Også den første.

Valid HTML 4.01!