Programmering i Java 

Eksamen:

Eksamen vil blive en intern skriftlig 48 timer hjemme opgave bedømt bestået/ikke bestået.
Eksamen er blevet flyttet og er skemalagt til 23. juni kl. 12 til 25. juni kl. 12.

NYT: Eksamensopgaven vil blive udsendt på mail mandag kl 12:00 af Marianne Krause Laursen og skal afleveres igen på mail onsdag kl 12:00 på mail som ét pdf eller word dokument til både ulrik@cs.aau.dk og marianne@tnb.aau.dk. Dokumentet skal indeholde kildekoden samt lidt tekst om hvordan i har løst den enkelte opgave.

Sidste års opgave, bemærk denne var en uge opgave.

Eksempler fra undervisningen:

Da der er nogen der bad om det er her eksemplerne fra vores fælles programmering:
Eksempler (Person og Matrix)

Introduktion:

Dette er hjemmesiden for kurset i Java programmering, foråret 2008.
Kurset starter fredag den 15. februar kl. 08.15 hvor der vil der være forelæsning i A309. Fra kl. 10:15 vil der være øvelser i jeres grupperum. Ved hver lektion vil der være øvelser efter forelæsningen.

Formål:

At give de studerende kendskab til datalogiske grundbegreber og principper samt at give de studerende en teoretisk og praktisk forståelse af programmering.

Forudsætninger:

Ingen (evt. C-programmering fra efterårssemestret)

Indhold:

Introduktion til Java programmeringssproget.
Introduktion til tilhørende IDE (Integrated Development Environment) (Dansk: Udviklings miljø).
Grundlæggende programmeringsbegreber: Data og kontrolstrukturer.
Abstraktioner: metoder, objekter og klasser.
Problemløsning ved brug af rekursion.
Introduktion til udvalgte dele af Java biblioteket.

Lærebog:

Kurset vil benytte sig af følgende lærebog:
Introduction to Programming Using Java, Fifth Edition, David J. Eck.
Bogen er en "free on-line html textbook", og kan også downloades (Se bunden af siden Introduction to Programming Using Java).

Java ressources:

Vi benytter JDK 6 som Java platform. Vi vil hovedsageligt benytte eclipse
Hvis I i forvejen bruger et andet udviklings miljø så er i velkomne til at fortsætte med dette.

Supplementary literature

Two other resources for understanding the Java language.
javabog.dk: A free on-line Java book in danish
Java Precisely: A reference style precise overview of Java 5.0

Undervisere:

Forelæser: Ulrik Nyman
Hjælpelærer: Rene Hansen

Kursus oversigt:

KursusgangDatoKl.LokaleEmneLitteraturRessourcer
115/28:15A309Introduktion: Overblik og opsætning af IDE.
Compilering og eksekvering af Hello World eksempel.
Afsnit 1.1 - 1.5 og 2.6Video introduction til Eclipse
slides1.pdf
exercises
222/28:15A309Datatyper, variable, udtryk, assignmentsAfsnit 2.1 – 2.5 slides2.pdf
exercises
329/28:15A309while, for, if-else og switch Afsnit 3.1 – 3.6 slides3.pdf
exercises
47/38:15Bemærk:A314Try catch, Applets and "Black Boxes"Afsnit 3.7 – 3.8, 4.0 - 4.3 slides4.pdf
exercises
514/38:15A309De ikke objekt-orienterede dele af Java og opsummeringAfsnit 4.4 – 4.5slides5.pdf
exercises
628/38:15A309Objekt-orienteret programmering i JavaAfsnit 5.1 – 5.4slides6.pdf
exercises
711/48:15A309NedarvningAfsnit 5.5 – 5.7slides7.pdf
exercises
822/4Bemærk: 12:30Bemærk: Aud. 1Array og listerAfsnit 7.1 – 7.3slides8.pdf
exercises
925/48:15A309Søgning og sorteringAfsnit 7.4 – 7.5slides9.pdf
exercises
102/58:15A309RekursionAfsnit 9.1slides10.pdf
exercises

Valid HTML 4.01!