Kursus oversigt:

KursusgangEmneLitteraturDagens resultat
1 (Uge 36)HTML intro Jeres egen hjemmeside på www.hum.aau.dk/~jeresbrugernavn Dagens program
2 (Uge 37)CSS intro En korrekt hjemmeside med tabel, liste, link og billede, samt separat CSS fil. Dagens mål
3 (Uge 38) Mere CSS og korrekthed To korrekte hjemmesider med links imellem, samt separat CSS fil, brug af tabeller, lister og billeder. Dagens plan. Fortsæt med at arbejde med jeres webside
4 (Uge 39)Databaser. Hvad er en database og hvad kan vi bruge den til? ACCESS 2010: Side 4 - 51 Lektion 4
FLYTTET:
5 (Uge 43)
Database design: Flere tabeller og normalisering ACCESS 2010: Side 52 - 68 Lektion 5
FLYTTET:
6 (Uge 44)
Forespørgsler, Formularer og Rapporter ACCESS 2010: Side 69 - 86 Lektion 6

Fra studieordningen

§ 13 Modulet ”It-værktøjer”
Modulets placering: 1. semester
Modulets omfang: 5 ECTS-point.
Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: Viden om og forståelse af Færdigheder i Kompetencer

Modulet afsluttes på 1. semester med:
Prøve 5
En intern skriftlig prøve på dansk i: It-værktøjer (IT Tools). Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave, som stilles med baggrund i det gennemgåede pensum. Besvarelsens længde fastsættes af eksaminator ved opgavens udlevering. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Bøger:

Access 2010 - lær det selv af Kim Krarup Andersen (ISBN: 978-87-7843-966-6)

Andre ressourcer:

HTML reference
CSS reference
W3 validator
It start: oprettelse af brugernavn
CSS zen garden

Eksamen:

Kurset bestås ved et fremmøde på 80%. Hvilket svarer til at man skal møde op til 5 ud af 6 kursusgange.

Undervisere:

Forelæser: Ulrik Nyman

Valid HTML 4.01!