Lektion 5: Opgaver 

1. Sortering

Download sorting_test.c og skriv i funktionen "int_sort" noget kode der sorterer et int array.

2. Baglæns

Programmér en funktion der vender om på bogstavrækkefølgen i en streng. Eks: "rambuk" bliver til "kubmar". (Kan en modificeret udgave af funktionen swap bruges?)

4. Tæl ord

Skriv et program der finder antallet af ord i en given streng.

5. Sorter ord

Skriv et program der sorterer ordene i en given streng i leksikografisk orden, dvs. som de sædvanligvis står ordnet i ordbøger.

Program eksempler

Alle program eksempler fra dagens slides findes her.

Valid HTML 4.01!