Lektion 4: Opgaver 

1. Forstå eksempler

Læs, kompilér, udfør og forstå de programeksempler som jeg gennemgik i forelæsningen.

2. Tribonacci-tal

Opgave 4 fra sidst. Benyt memorisering til at få udregningerne til at køre meget hurtigere.

3. Primtal

Skriv et program der finder alle primtal mellem 1 og (et stort tal) N. (Genbrug den forbedrede udgave af funktionen prim.) Overvej hvordan memorisering kan bruges til at forbedre køretiden.

4. Perfekte tal

Et positivt heltal kaldes perfekt hvis det er lig med summen af dets ægte divisorer. De ægte divisorer er alle de tal der går op i tallet uden rest. F.eks. er 28=1+2+4+7+14. Skriv et program der finder alle perfekte tal med højst 4 cifre. (Tip: brug fflush(stdout); efter hvergang i printer et tal.)

5. Lommeregner

Fortsæt eventuelt på lommeregner opgaven fra sidst.

Program eksempler

Alle program eksempler fra dagens slides findes her.

Valid HTML 4.01!