Lektion 3: Opgaver 

1. Forstå eksempler

Læs, kompilér, udfør og forstå de programeksempler som jeg gennemgik i forelæsningen.

2. Primtal

Få programmet prim.c til at køre hurtigere ved at forbedre funktionen prim.

3. Factorisering af heltal

Skriv et program der faktoriserer et heltal i primfaktorer.
(Eksempel: Input "12", output "12 = 2 * 2 * 3 * 1")
(Eksempel: Input "273", output "273 = 3 * 7 * 13 * 1")
Genbrug funktionen prim. Hvis du kender mere avancerede måder at gøre dette på så start med at implementere den simpleste.

4. Tribonacci-tal

Skriv et program der beregner de såkaldte tribonacci-tal som er givet ved t1=t2=t3=1 og tn=tn-1+tn-2+tn-3. Kører det særlig hurtigt?

5. Lommeregner

Skriv et program der fungerer som en meget simpel lommeregner.

Program eksempler

Alle program eksempler fra dagens slides findes her.

Valid HTML 4.01!