Lektion 2: Opgaver 

1. Forstå eksempler

Læs, kompilér, udfør og forstå de programeksempler som jeg gennemgik i forelæsningen.

2. Måneder

Skriv et program der indlæser et heltal n, og hvis n ligger mellem 1 og 12, udskriver navnet på den n-te måned i året. Hvis n ikke ligger mellem 1 og 12, udskrives "BONK!"

3. Gætteleg

Skriv et program som lader brugeren gætte et tal x mellem 1 og 1000. Ved hvert gæt udskrives om gættet er mindre end, større end, eller lig med x. Når x er gættet, udskrives antallet af brugte forsøg.

4. Multiplikations tabel

Lav et program der udskriver en tabel der ligner følgende:
billede af en tabel

5. Stopper programmet?

Skriv et program der tager som input et heltal n≥1 og så gentager følgende udregning: Hvis n er lige, divideres med 2. Hvis n er ulige, sættes n=3n+1. Dette fortsættes indtil n=1. Standser programmet altid?

Program eksempler

Alle program eksempler fra dagens slides findes her.

Valid HTML 4.01!