Lektion 1: Opgaver 

1. Installer IDE

Den første opgave er at få installeret et programmeringsmiljø (Integrated Develpment Invironment (IDE)). Vi vil benytte det programmeringsmiljø der hedder CodeBlocks. Kan downloades her (Vælg: codeblocks-8.02mingw-setup.exe).
Simpel beskrivelse af hvordan CodeBlocks installeres på Windows

2. Hello World

Åbn CodeBlocks og lav en ny fil "HelloWorld.c".

Benyt: "File->New->File..." i menuen.
Klik herefter på "C/C++" source.
Vælg "Next"
Vælg "C" og derefter "Next"
Angiv en sti til filen og vælg derefter "Finish"

Skriv i denne fil et simpelt HelloWorld program der ikke gør andet end at udskrive "Hello World!" (med en enkelt printf kommando).

3. Sum og gennemsnit

Skriv et program der indlæser to tal og udskriver deres sum og gennemsnit. Se hvordan man indlæser noget i circle.c fra dagens slides.

4. Min og max

Skriv et program som indlæser et antal tal og udskriver deres minimum og maksimum.

5. Sekunder

Skriv et program der indlæser et heltal x og udskriver "x sekunder svarer til h timer, m minutter og s sekunder."

Program eksempler

Alle program eksempler fra dagens slides findes her.

Valid HTML 4.01!