C programmering 

Kursus oversigt:

KursusgangDatoKl.LokaleEmneSlidesØvelser
116/98:15Aud. 2Introduktion: Overblik og installering af IDE
Kompilering og eksekvering af Hello World eksempel.
De samme slides i 4 udgaver
Til skærm brug
Til printning (1 slide/ark)
Til printning (2 slides/ark)
Til printning (4 slides/ark)
Opgaver
221/108:15Aud. 2Kontrolstrukturer Til skærm brug
Til printning (1 slide/ark)
Til printning (2 slides/ark)
Til printning (4 slides/ark)
Opgaver
3Ny tid: 2/128:15Aud. 2Funktioner Til skærm brug
Til printning (1 slide/ark)
Til printning (2 slides/ark)
Til printning (4 slides/ark)
Opgaver
4Ny tid: 5/128:15Bemærk: Aud. 3Datatyper Til skærm brug
Til printning (1 slide/ark)
Til printning (2 slides/ark)
Til printning (4 slides/ark)
Opgaver
5Ny tid: 11/128:15Aud. 2Pointers og strenge Til skærm brug
Til printning (1 slide/ark)
Til printning (2 slides/ark)
Til printning (4 slides/ark)
Opgaver

Introduktion:

Dette er hjemmesiden for kurset C programmering, efteråret 2008.
Kurset starter tirsdag den 16. september kl. 08.15 hvor der vil der være forelæsning i Auditorie 2. Fra kl. 10:15 vil der være øvelser i jeres grupperum. Ved hver lektion vil der være øvelser efter forelæsningen.

Pragammeringsmiljø:

Vi vil benytte det programmeringsmiljø (Integrated Develpment Invironment (IDE)) der hedder CodeBlocks. Kan downloades her.
Simpel beskrivelse af hvordan CodeBlocks installeres på Windows

Formål:

At give de studerende kendskab til datalogiske grundbegreber og principper samt at give de studerende en teoretisk og praktisk forståelse af programmering.

Forudsætninger:

Ingen.

Eksamen:

Ingen.

Indhold:

Introduktion til programmeringssproget C.
Grundlæggende programmeringsbegreber: Data, datatyper, kontrolstrukturer og pointere.

Lærebog:

Vi benytter ikke nogen lærebog.

Online ressourcer:

Intro til C
En anden intro til C
Noter fra et andet kursus (på dansk!)

Undervisere:

Forelæser: Ulrik Nyman
Hjælpelærer til første kursus gang: Claus Thrane

Valid HTML 4.01!