(note-page
 'ex-page-2
 (title "Generalization and specialization"
     "I forlængelse af forrige side ser vi her på en anden måde at lave et begreb ud fra et eksisterende:
     Specialisering, og modsat rettet generalisering.")

 (concept-list
  (concept "Generalization"
       "Generalization forms a broader concept from a more narrow concept"
       (con (em "Generalisering") " danner et bredere begreb fra et smallere")
       "Generalisering er udtryk for en begrebsdannelse, hvor man tager udgangspunkt i et eksistende
       begreb som gøres bredere"
  )
  (concept "Specialization"
       "Specialization forms a narrow concept from a broader concept"
       (con (em "Specialisering") " danner et smallere begreb fra et bredere")
       "Specialisering repræsenterer en begrebsdannelse som er modsat rettet af generalisering"
  )
 ) (image "generalisering-specialisering.gif" 
     "A general concept is a broader concept than a specialized concept "
 )


 (exercise 'tids-begreber (text-choice "Tidsbegreber" "Time concepts")
  (formulation
  (con-par 
     "Describe and draw the specialization/generalization hierarchy of concepts associated
     with points in time and time intervals.
     As an inpiration we can mention such concepts as date, time, day, week, month, and year."

     "Is there a common generalization of points in time and time interval?"

     "Is there an aggregation relationship between the two concepts?"

     "Describe some useful properties (operations) of the two concepts."

     "What is the relationships between the designed concept hierarchy and the
     calendar concept?"
  ))
  (solution
  (con-par
    "Lad os først slå fast, at det er en udfordrende opgave at få styr på tids- og kalderbegreber.
    Her følger en kort udredning, som afspejler min forståelse."

    "De mest generelle begreber er Tidspunkt og Tidsrum. Jeg ser ikke umiddelbart et mere generelt
    begreb, hvorfra Tidsum og Tidspunkt specialiseres. Gør du?"

    "Et tidspunkt er et ganske bestemt punkt på tidsaksen. Et tidsrum er et interval, som
    består af (er aggregeret af) to tidspunkter."

    "Et klokkeslæt er et tidspunkt. Man kan sige, at et klokkeslæt bare er et andet ord for tidspunkt.
    En dag, uge, måned og et år er specialiseringer af tidsrum. Et år består af 12 bestemte måneder. 
    Men man kan ikke sige, at en måned består af et bestemt antal uger. Hvorfor ikke?. En dato
    er et lidt mere uldent begreb. Hvis vi opfatter det som en dag er det blot et tidsrum, som
    er den del af en uge, måned og år. Ofte opfatter vi dog en dato som aggregerigen af 
    tre talangivelser, f.eks. 5.8.1999. I denne betydning kan man næppe sige, at en dato er et tidsrum."

    "Der er forskellige basale operationsegenskaber på tidspunkt og tidsrum. To tidspunkter kan sammenlignes
    med før og efter operationer. To tidrum man sammenlignes med en indeholder operation. Mere specialiserede
    tidsrum vil have forgænger og efterfølger operationer. F.eks. kan vi tale om næste/forrige dag, uge, måned og år."

    "En kalender er en bestemt strukturering af tidsaksen i tidsrum. Denne struktuering er meget irregulær.
    Det hænger både sammen med tradition og naturens luner (hvor sidstnævnte hænger på
    astronomiske forhold). Der findes forskellige traditioner og dermed
    forskellige kalendere rundt omkring i verden. Ud over dette (strukturering af tid) findes der mange 
    slags forskellige kalendere, der dog alle kan opfattes som en specialisering af den basale kalender
    (strukturerigen af tid). Lad mig blot nævne en aftalekalender og en julekalender:-)"
  ))) ;end exercise

 (note-text "Ekstensionen af et specialiseret begreb er
     en delmængde af ekstensionen af det mere generelle begreb. Intensionen
     af det specialiserede begreb udvides typisk med nye egenskaber;det
     kan også forekomme, at eksisterende egenskaber redefineres (pålægges
     bånd) når man beskriver et specialiseret begreb.") 

 (index-words "generalisering" "specialisering")

)