Database Access Middleware

Sted:      A1-108 Fredrik Bajers 7A
Tid:        30 marts, 10.15-12.00
Emne:    Database access middleware.

Middleware er et fælles begreb for, hvorledes man "limer" applikationer samme med datakilder (f.eks. DBMSer eller flade filer). Der er flere typer af middleware i denne forelæsning fokuserer vi på database access middleware, hvor hovedformålet er at skabe en opkobling mellem en applikation og en eller flere relationelle DBMSer. Open Database Connectivity (ODBC) er defacto standarden på dette område og er på vej til at blive accepteret som Call Level Interfacet (CLI) i den nye SQL3 standard. Vi ser på udfordringerne i at skabe en ens tilgang fra en applikation til mange forskellige DBMSer og de overvejelser designerne af ODBC har gjort sig. ODBC er en C applikations interface (API). JDBC er en Java API, der har en funktionalitet svarende til ODBC, men dog på væsentlige områder forskellig. Vi undersøger disse forskellige mellem ODBC og JDBC. Sluttelig vil forelæsningen se på Microsoft visioner med universiel tilgang til alle typer af data f.eks. HTML, Word og Excel dokumenter samt hirakiske, netværks og relationelle DBMSer.

Materiale: Getting Started with the JDBC API Chapter 1 og Microsoft Strategy for Universal Data Access

Venlig hilsen
Kristian Torp