Checkliste og spørgsmål MIP eksamen

For kurset i objekt-orienteret programmering er eksamen en 48 timers programmeringsopgave. Dette er den generelle checkliste og spørgsmål som censor og eksaminator bruger til at vurdere de afleverede MIP opgaver. Checkliste og spørgsmål er på engelsk da de er diskuteret med ikke dansk talende personer. Checkliste og spørgsmål kan er IKKE en komplete liste af spørgsmål der kan stilles til MIP eksamen, men kan bruges til at orientere sig om hvad det er vi lægger vægt på.

Spørgsmål

Dette afsnit lister en række spørgsmål, der skal bruges til at afdække de studerendes faglige niveau og hvad de burde kunne svare på i henhold til kursets indlæringsmål.

Variables

Access modifiers

Methods

Constructor

Class

Object

Interface

Inheritance

Generics

The Program in General

Checkliste

Dette er en checkliste af de ting vi kigger på for hver MIP opgave. Listen er IKKE komplet, men skal vise, hvad det er vi kigger på.