PROB: Imperativ Programmering og Datastrukturer (BAIT1/E2009)

Forelæsningsplan

#DatoLok.Emne
01 07 SEP D312 Kursusintroduktion
Hello World!, simpel I/O, variable og tildeling, udtryk
02 15 SEP D312 Basale OO begreber (ved Kurt Nørmark)
Links: [opgaver]
03 22 OKT A314 Datatyper og kontrolstrukturer
Links: [slides](opdateret) [opgaver]
04 26 OKT A315 Datatyper
05 02 NOV A314 Metoder samt gennemgang af afleveringsopgave 1 (myTunes v2.0).
06 03 NOV Aud. 3 Datastrukturer: records; opsummering af grundlæggende programmering
Bemærk: Ingen øvelser; kursusgang slutter kl. 14:00.
07 17 NOV A309 Bemærk: Øvelser og forelæsning aflyst; istedet bruges tiden til at arbejde videre med elevdatabasen
08 23 NOV A315 Afslutning på opsummering; gennemgang af afleveringsopgave 1.
09 24 NOV A315 Rekursion
10 30 NOV A315 Datastrukturer (records) og repetition
11 01 DEC A315 Datastrukturer (hægtede lister) og gennemgang af afleveringsopgave 2.
12 07 DEC A315 Datastrukturer: implementation af hægtede lister
13 08 DEC A315 Gennemgang af afleveringsopgave 3
14 30 NOV A315 TBA
15 30 NOV A315 Repetition og prøveeksamen

Afleveringsopgaver

Afleveringsopgaverne er ikke obligatoriske, men godkendte afleveringsopgaver kan benyttes til eksamen.

Aflevering

 1. Opgavebesvarelsen skal sendes pr. email til rrh (at) cs.aau.dk
 2. Mailen skal have flg. subject: BAIT/PROB Afleveringsopgave X, hvor X er nummeret på afleveringsopgaven
 3. Besvarelsen skal være modtaget senest kl. 23:59 på afleveringsdagen
Afleveringer der ikke overholder disse krav vil i udgangspunktet ikke blive godkendt.

Opgaver

 1. myTunes version 2.0 (opgave 4 fra opgavesæt 02). Afleveres 29. oktober 2009 [kode:mytunes (v2.0)].
 2. myTunes version 3.5 (opgave 4 fra opgavesæt 04). Afleveres 13. november 2009 [kode:mytunes (v3.5)].
 3. myTunes version 5.0 (opgave 1 fra opgavesæt 10). Afleveres 6. december 2009 [kode:mytunes (v5.0)].

Litteratur

På kurset bruges kun slides, opgavesæt og muligvis udleverede noter som primær litteratur. Som sekundær litteratur kan bogen "C# Concisely" af Sestoft og Hansen anbefales.

Eksamen

Eksamen afvikles som en mundtlig eksamen af ca. 20 minutters varighed (inklusiv votering og karaktergivning) uden forberedelsestid. Bedømmes ved intern censur med bestået/ikke bestået. Eksamen tager udgangspunkt i eet af følgende emner:
 1. Udtryk, variable, tildeling, kontrolstrukturer
 2. Datatyper
 3. Metoder
 4. Rekursion
 5. Datastrukturer: arrays
 6. Datastrukturer: hægtede lister

Pensum

Pensum består af samtlige slides og samtlige opgavesæt.

Links