Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'    Next page: Normal- og fejltilfælde behandles under ét -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  slide -- Keyboard shortcut: 't'  Help page about these notes  Alphabetic index  Course home  Play sound for this page -- Keyboard shortcut: 'y'  Page 1 : 26
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering
Undtagelseshåndtering
 

 

Motivation og problemstillinger