Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 10.2
Klassificering af undtagelser i CircularList


I klassen CircularList , som vi første gang mødte i lektionen om arrays og lister, er der flere forhold som på en naturlig måde giver anledning til kastning af undtagelser

  • Kortlæg først problemet ved at liste de mulige undtagelser, som kan forekomme i klassen
  • Design om nødvendigt et lille hierarki af undtagelsesklasser, som klassificerer fejlene. Hierarkiets rod bør være CircularListException.
Resten af opgaven går ud på at modificere klassen CircularList således at de respektive metoder i klassen kaster relevante exceptions.

Tag evt. udgangspunkt i min løsning fra den tidligere lektion.


Solution