Abstract
Undtagelseshåndtering
 

 

Vi har valgt at bruge betegnelsen 'undtagelseshåndtering' som overskrift til denne lektion. En anden, og måske mere ligefrem mulighed havde været 'fejlhåndtering'. Vi starter med at motivere området ved at se på forskellige problemstillinger der trænger sig på. Dernæst afklarer vi terminologi og begreber. Med dette ender vi med at tillægge forskellige betydninger til ordene 'fejl' og 'undtagelse'. Efter denne begrebs- og terminologiafklaring går vi over til at studere Java. Vi bruger naturligvis de begreber vi har lagt fast, men vi skal være opmærksomme på, at Java terminologien ofte kommer lidt tværs af vores. Vi slutter lektionen af med at studere fejlhåndtering i forlængelse af specifikation, kontrakter og ansvarsfordeling, som vi jo har set på i detaljer i en tidligere lektion
 

Start
Start audio slides
Table of contents