Abstract 

 

Dette notesæt er udviklet til kurset 'Objekt-orienteret programmering' på Dat1/D3 semestret, ved Afdeling for Datalogi, Aalborg Universitet. Materialet, som dækker en vifte af væsentlige emner i objekt-orienteret programmering, er baseret på programmeringssproget Java. Notesættet er struktureret med ét kapitel pr. lektion, dog således at kapitlerne om grafiske brugergrænseflader og samtidighed er dobbeltlektioner. Materialet giver anledning til slides, annoterede slides samt mere sammenhængende forelæsningsnoter. Hele materialet kan afvikles direkte fra en Internet browser. De annoterede slides og forelæsningsnoterne, som kun adskiller sig fra hinanden i opsætning, indeholder foruden slide information også supplerende forklaringer. Materialet blev i sin første udgave udviklet i efterårssemestret 1998 til Java version 1.1 af Java. I første halvdel af 1999 er det tilpasset til version 1.2. Alle links til API dokumentation går således nu til version 1.2 af klassebibliotekerne.

Denne version af noterne repræsenterer versionen ved semesterstart: 1. september 2001. I løbet af semestret forventer jeg at videreudvikle materialet. Den nye version vil gradvis blive gjort tilgængelig via kurset's hjemmeside.

 

Start