Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: White box testteknik [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Test af uafhængige stier -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 8 : 46

White box test 

I en whitebox test udnytter vi viden om de interne kontrolstrukturer af den enhed, der skal testes

I en white box test sikres at alle kommandoer i en enhed udføres mindst én gang

 

En programenhed er i denne lektion en fællesbetegnelse for et programfragment (procedure, metode, klasse, modul, program) som er en test kandidat

 

 

Begrebet 'uafhængige stier' beskrives på efterfølgende slides
 

  • Software Engineering lærebog: Roger S. Pressman, Software Engineering - a practioneer's approach, McGraw-Hill, 1992
    The reference above goes to paper material