Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Det klassiske literate programming værktøj -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Opsummering -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 45 : 46

Intern struktur af et literate WEB dokument 

Internt udgør et WEB dokumentet et hierarkisk struktureret program samt en lineært struktureret dokumentation