Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion til programtest [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Testabilitet -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 2 : 46

Introduktion til test 

Test af et program er en aktivitet, som har til formål at afsløre evt. defekter i programmet i forhold til programspecifikationen eller i forhold til intentionen bag programmet

 

 

 

Testaktiviteter kan påpege evt. defekter i et program - aldrig garantere at programmet er fejlfrit