Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion til test -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Testenheder -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 3 : 46

Testabilitet 

Testabilitet refererer til omkostningerne som er forbundet med afsløringer af fejl og defekter i et program
 

 

Testabilitet bør være en vigtig designfaktor
 

  • Artikel om testabilitet: Robert V. Binder, 'Design for testability', Communication of the ACM, vol 37 no 2, September 1994
    The reference above goes to paper material