Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klassen som testenhed: Praktiske problemer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Test i forhold til kontraktideen (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 31 : 46

Test i forhold til kontraktideen (1) 

Design kontrakter og assertions hjælper også i forbindelse med programtest