Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Dokumentation: Strukturering i tid og rum -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Javadoc [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 38 : 46

Dokumentation i forhold til test 

Et veldokumenteret program indeholder færre fejl end et udokumenteret program

Man kan overveje at konsolidere program testen ved at argumentere for dets kvalitet i særlig programdokumentation