Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Test af klasse 'skiver' -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klassen som testenhed: Praktiske problemer -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 29 : 46

Detaljer om slice-baseret klasse enhedstest