Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Test i forhold til kontraktideen (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Introduktion til programdokumentation [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 33 : 46

Opsummering 

GENNEMFØR SYSTEMATISK ENDHEDSTEST AF ALLE IKKE-TRIVIELLE KLASSER

BENYT BLACK BOX KLASSE ENHEDSTEST MED EN TIL LEJLIGHEDEN FREMSTILLET DRIVER

OVERVEJ WHITE BOX METODE ENHEDSTEST AF METODER MED KRITISK OG KOMPLICERET KONTROL

OVERVEJ EN SYSTEMATISK METODE INTERAKTIONS TEST

BENYT EN BOTTOM-UP TESTSTRATEGI

GENNEMFØR INTERN CODE REVIEW I PROJEKTGRUPPEN