Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Intern struktur af et literate WEB dokument -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 46 : 46

Opsummering 

ALLE BØR LAVE EKSTERNT RETTET DOKUMENTATION AF OFFENTLIGE KLASSER'S KLIENTGRÆNSEFLADER

EKSTERN KLASSEDOKUMENTATION KAN I JAVA SKRIVES I SAMME FIL SOM KLASSEN, OG OG DEREFTER UDTRÆKKES AF JAVADOC

EKSTERN KLASSEDOKUMENTATION ER EN FORUDSÆTNING FOR SIKKER OG SAMTIDIG PROGRAMUDVIKLING I EN PROJEKTGRUPPE

INTERN PROGRAMDOKUMENTATION HØJNER PROGRAMKVALITETEN, GIVER BEDRE FÆLLES PROGRAMFORSTÅELSE I GRUPPEN, OG MINDSKER ANTALLET AF FEJL