Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Hvorfor programdokumentation -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Dokumentation: Strukturering i tid og rum -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 36 : 46

Moduldokumentation 

I objekt-orienteret programmering udgøres moduldokumentation af en beskrivelse af klassernes klientgrænseflader