Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Test i forhold til kontraktideen (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Opsummering -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 32 : 46

Test i forhold til kontraktideen (2) 

Kontrakter løser langt fra alle problmer omkring test
 

 

Selv om vi konsekvent anvender designkonstrakter er der alligevel rigelige udfordringer i forbindelse med gennemførelse af program test