Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Test af uafhængige stier -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Fra programenhed til flow graph (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 10 : 46

Fra programenhed til flow graph (1) 

cyclomatic-programEt simpelt, stilistisk program med en løkke og to forgreninger i løkken.
 

Et flow chart (rutediagram) som modsvarer ovenstående program