Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion til programdokumentation [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Moduldokumentation -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 35 : 46

Hvorfor programdokumentation 

Dokumentation af et program tjener flere væsensforskellige formål
 

 

I denne lektion samler interessen sig om ekstern moduldokumentation, sekundært om intern programdokumentation, og slet ikke om brugsdokumentation