Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Code Review [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Test af objekt-orienterede programmer [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 25 : 46

Code Review 

Det er bedre at forebygge fejl end at lave fejl

Code review er et middel til at fjerne fejl fra programmet inden testfasen

 

Et 'Code review' er et formelt møde hvor en gruppe af kvalificerede personer (udviklere) - om mulig med forskellig baggrund - identificerer fejl i et program

 

  • Testing Object-oriented Software - Life Cycle Solutions, kapitel 9.: Imran Bashir og Amrit L. Goel, Springer Verlag, 2000
    The reference above goes to paper material