Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Valg af input til black box test (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på black box test -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 17 : 46

Valg af input til black box test (2) 

Fejl opstår ofte i randområder