Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Black box test -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Valg af input til black box test (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 16 : 46

Valg af input til black box test (1) 

Den egentlige udfordring i black box test er en kritisk udvælgelse af hvilke input en programenhed skal afprøves på
 

En ækvivalensopdelning af en inputtype splitter mængden af værdier i typen op i et lille antal klasser. Opdelningen skal foregå ud fra det kriterium at alle værdier i en klasse skal være 'lige gode' til at afsløre fejl i en programenhed